Varför Välja Plan b?

VI ÄR ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM BEDRIVER BEVAKNINGSVERKSAMHET.

 

Hos oss är en väktare inte enbart en väktare utan individer med unika kvalifikationer som passar in hos olika kunder. Vi har möjlighet att tillsammans med kund ta fram en profil som följaktligen innebär att Du får tillgång till en eller flera Plan b-medarbetare som passar just Din verksamhet

 

På Plan b lägger vi stor vikt vid att lära känna Dig som kund och följaktligen de risker som Din verksamhet står inför. Genom kunskap om Dig som kund kan vi skapa den rätta lösningen.

BEVAKNING

 

Vi är auktoriserade för bevaknings-slagen Butikskontroll, Stationär/Rond samt Ordningsvakt. Vi utför bl a:

 • Butikskontroll
 • Försäljning- och kontrolltjänster
 • Stationära och mobila tjänster
 • Ordningshållning

KONSULTATION

 

Vi erbjuder konsultation, rådgivning och utredningstjänster för en komplett säkerhetslösning.

 • Bakgrundskontroll
 • Spaning och utredning
 • Riskinventering
 • Stöd vid utredningssamtal

UTBILDNING

 

Våra utbildare har lång erfarenhet från bevakning och säkerhets-branschen. Vi utbildar avseende:

 • Snatteri och stöld
 • Rån
 • Våld och hot
 • Etik och moral

FÖRSÄLJNINGS- OCH KONTROLLTJÄNSTER

 

Försäljning- och kontrolltjänster syftar till att hjälpa kunden upptäcka, förebygga och minimera internt och externt svinn. Dessa tjänster skräddarsys tillsammans med kunden för att tillgodose dennes behov.

CIVIL OCH UNIFORMERAD BUTIKSKONTROLL

 

Plan b är specialiserade på bevakning och civila kontrolltjänster i publika miljöer. All vår personal har flerårig erfarenhet av att jobba med dessa frågor.

UTBILDNING OCH KONSULTATION

 

En viktig del i att skapa en trygg arbetsplats och före-bygga framtida svinn är att öka den egna personalens kunskapsnivå och medvetenhet i säkerhetfrågor genom utbildning. Plan b utbildar inom säkerhet och HR.

Plan b Bevakning AB

Backa Bergögata 4a

422 49 Hisings Backa

Ring oss:

031 - 52 41 11

Email:

info@planbbevakning.se